Kino Marzenie
Kasa kina:

4.03. - 14:00 - 19:30
5.03. - 14:00 - 21:00
6.03. - 10:30 - 13:45
           17:00 - 20:00
7.03. - 10:30 - 20:15
8-11.03. - 14:00- 21:00

Karta Dużej Rodziny