Szkoła SM Rock Regulaminy

REGULAMIN SZKOŁY MUZYKÓW ROCKOWYCH S.M.ROCK

(obowiązujący od 01.01.2023 r.)

Szkoła Muzyków Rockowych S.M.Rock jest autorskim projektem edukacyjnym Tarnowskiego Centrum Kultury. Nauka opiera się o zajęcia indywidualne, a także praktyczne formy, jak np. cykliczne koncerty.

 

I ROZPOCZĘCIE NAUKI W S.M.ROCK
 1. Naukę w S.M.Rock może rozpocząć każdy, nie zależnie od poziomu zaawansowania, czy wykształcenia. Przyjmuje się dolną granicę wieku 10 lat, ale po konsultacji z nauczycielami możliwe są od tego odstępstwa.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc w wybranej klasie muzycznej zainteresowany zostaje wpisany na listę rezerwową.

 

II NAUKA
 1. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych spotkań 1 raz w tygodniu przez 45 minut. Spóźnienie na zajęcia nie wydłuża czasu ich trwania.
 2. Przygotowania do koncertów S.M.Rock, jak np. próby zespołowe, traktowane są jako zajęcia praktyczne, a ich termin uzgadniany jest indywidualnie.
 3. Cel nauki określany jest indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania ucznia/uczestnika.
 4. Czas trwania nauki nie może zostać określony ze względu na specyfikę zajęć oraz wyznaczony cel nauki.
 5. Każdy uczestnik S.M.Rock zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu sanitarnego wg ogólnych zasad i szczegółowych poleceń.

 

III WYSOKOŚĆ OPŁAT
 1. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc (z uwzględnieniem dni wolnych, świąt, itp.). Cena jednej godziny lekcyjnej: 60 zł. Informacja o wysokości miesięcznej kwoty do wpłaty dostępna jest w Biurze Obsługi TCK (tel. 14 6 888 888 lub e-mail: biuroobslugi@tck.pl).
 2. Kwota miesięcznej płatności za zajęcia nie ulega zmianie mimo przewidywanych nieobecności.

 

IV TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Płatności przyjmowane są za cały miesiąc „z góry”, w terminie do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność.
 2. Formy płatności:
  - gotówka/karta/Blik w Biurze Obsługi TCK
  - przelew:
  Dane do przelewu:
  Nazwa kontrahenta: Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, 33-100 Tarnów
  Nr konta: 22 1050 1722 1000 0024 3137 0119
  Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, instrument, miesiąc, rok
  Przykład tytułu przelewu: Jan Nowak, wokal, styczeń, 2023.
  Uwaga! Prosimy o poprawne wpisywanie tytułu przelewu.
 3. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Prowadzący zajęcia ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty (lub legitymacji S.M.Rock) przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.

 

V   NIEOBECNOŚCI
 1. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem pieniędzy.
 2. W duchu wzajemnego szacunku uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela o swojej nieobecności najpóźniej na 24 godz. przed terminem zajęć (SMS lub telefonicznie).
 3. W indywidualnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem odwołane zajęcia mogą zostać odrobione.
 4. Trzykrotne niepoinformowanie nauczyciela o nieobecności z wyprzedzeniem 24 godz. skutkuje wykreśleniem ucznia z listy uczniów S.M.Rock, a ponowne zapisanie się możliwe będzie dopiero po upływie 3 miesięcy okresu karencyjnego.
 5. Zajęcia odwołane przez nauczyciela zostaną odrobione w innym terminie. Odwołanie zajęć nie skutkuje zwrotem pieniędzy.

 

VI LEGITYMACJA S.M.ROCK

Legitymacja zawiera potwierdzenie dokonania opłaty za dany miesiąc. Traci ważność z chwilą powstania zaległości w opłatach. Za okazaniem ważnej legitymacji uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i zespołowych w S.M.Rock oraz bezpłatnie uczestniczyć w cyklicznych koncertach S.M.Rock.

 

Kontakt ze Szkołą Muzyków Rockowych:

e-mail: smrock@tck.pl

Tel. 14 6 888 888

TCK
TCK
Rynek 5, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
NIP: 8730019281, REGON: 000844896

Pn.-Pt. godz. 8.00-18.00
Sob. godz. 10.00-17.00

Kino Marzenie
Kino Marzenie
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 85
e-mail: kino@tck.pl
Amfiteatr letni
Amfiteatr letni
ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
Pasaż Odkryć
Pasaż Odkryć
ul. Rynek 4, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 86
e-mail: biuro@pasazodkryc.pl
Dom Kultury Westerplatte
Dom Kultury Westerplatte
ul. Westerplatte 8a, 33-100 Tarnów

+48 14 696 51 00
e-mail: westerplatte@tck.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.